Important information

AXA Investment Managers Suomi

 

Näiden verkkosivujen sisältö on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi ohjeiksi ja asian havainnollistamiseksi. Verkkosivulla esitettyjä tietoja ei tule missään nimessä käyttää eikä niitä tule pitää nimenomaisina tai implisiittisinä sijoitus- tai muina taloudellisina neuvoina, eikä tietoja tule myöskään pitää minkään rahoitusvälineiden tai sijoitustuotteiden osto- tai myyntitarjouksena. Nämä verkkosivut on tarkoitettu ainoastaan suomessa vakituisesti asuvien ammattimaisten sijoittajien käyttöön. Näitä verkkosivuja ei ole tarkoitettu muualla kuin Suomessa vakituisesti asuville ammattimaisille sijoittajille, eikä yksityishenkilöille tai muille ei-ammattimaisille sijoittajille asuinpaikasta riippumatta. Nämä verkkosivut sisältävät tietoja, kuten tutkimustuloksia, analyysejä sekä kommentteja liittyen sijoitusstrategioihin, rahoitusmarkkinoihin, taloudellisiin trendeihin jne.Tiedot on koottu monilta luotettavilta tahoilta. Vaikka on kohtuullisesti pyritty varmistamaan, että tiedot ovat todenmukaisia ja oikeita ja että ne eivät ole harhaanjohtavia, AXA Investment Managers GS Limited ei takaa tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä se vastaa niistä.

Tätä verkkosivua, sen sisältöä tai sillä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi suoraan sivustoa käyttävän henkilön nimenomaisiin sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai omakohtaisiin tarpeisiin. Sijoittajan tulee hankkia muulta taholta taloudellisia neuvoja tällä verkkosivulla käsiteltyihin tai muutoin mainittuihin arvopapereihin tai muihin sijoitustuotteisiin sijoittamisen tai sijoitusstrategioiden asianmukaisuudesta ja soveltuvuudesta. Sijoittajan tulee tiedostaa, että tulevaisuuden näkymiä koskevat tiedot ovat ennusteita, jotka eivät välttämättä toteudu. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historialliset tiedot, kuten rahoitusvälineen tai muun sijoituskohteen aiempi kehitys, eivät ole välttämättä osoitus tulevasta kehityksestä.

AXA Investment Managers -konserni (AXA), sen yhteistyökumppanit, työntekijät ja tytäryhtiöt eivät vastaa (kulloinkin sovellettavan lainsäädännön sallimissa määrin) mistään suorista tai välillisistä menetyksistä, kuluista, vaatimuksista, vahingoista, menoista tai oikeudenkäynneistä, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti tämän verkkosivun tai sen sisällön tai sillä esitettyjen tietojen käyttämisestä tai pääsyn estymisestä verkkosivulle tai sen osaan tai sillä esitettyihin tietoihin tai niihin liittyviin palveluihin. Tämän verkkosivun käyttöön ja sivustolla esitettyihin tietoihin sovelletaan verkkosivujen käyttöehdoista ilmenevää lainsäädäntöä. Käyttöehdot löytyvät Important Information -välilehdeltä.

AXA ei takaa, että tältä sivulta sinulle lähetettävät sähköpostit saapuvat perille tai että AXA:lle lähetettävät sähköpostit välittyvät AXA:lle. AXA ei myöskään takaa sähköpostiviestien tietosuojaa ja/tai tietoturvaa niiden välittyessä internetin kautta AXA:lta tai AXA:lle.

Tämä verkkosivu on englanninkielinen lukuun ottamatta tätä vastuuvapauslauseketta. Käyttämällä verkkosivua hyväksyt ja suostut siihen, että kaikki tällä sivustolla esitetyt tiedot ovat englanniksi, eikä niitä ole saatavissa Suomen virallisilla kielillä. Lisäksi vakuutat, että osaat englannin kieltä riittävästi ymmärtääksesi verkkosivun sisällön.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riskejä. Pörssikurssit voivat vaihdella, eikä historiallinen kehitys ole osoitus tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo voi vaihdella. Takaisinmaksettava määrä saattaa olla alkuperäistä sijoitusta pienempi tai sijoitettu pääoma voidaan menettää kokonaan.

You will not see this page on your next visit. This functionality requires the use of cookies.

Important information regarding cookies:
This website uses cookies to gather information regarding how visitors are using this site. You can enable or disable cookies by modifying the settings in your browser. You can find out how to do this and find more information on cookies on the
legal information.

 

 

Caution: Fraudulent use of AXA IM name

Read more information about this new issue

Follow us on social media

Visit other AXA IM Nordic websites

Providing expertise in investment management for Finnish investors

At AXA Investment Managers, our long-term, global, multi-asset model draws on the work of teams of experts, each specialised in a particular asset class, and of the Investment Solutions team. As a result, we can provide the stability and scalability of a large, global organisation along with the agility and flexibility of a smaller business.

This model also enables us to offer our clientele the most relevant products across all major asset classes as well as alpha strategies for every market cycle. Our single-asset class products are the building blocks used by our Investment Solutions team to devise the best fit-for-purpose solutions, designed to the highest industry standards.

Main content

Our latest news

19/07/2017 - AXA IM's David Page - UK reaction: Downside CPI inflation surprise adds to policy inertia

David Page, Senior Economist at AXA Investment Managers (AXA IM) retains outlook that CPI inflation should peak in Q4 2017, but now questions if this will be above 3.25% as Theresa May suggested.

14/07/2017 - David Page and Jonathan Baltora comment on US CPI data

David Page, Senior Economist at AXA Investment Managers (AXA IM) and Jonathan Baltora, manager of the AXA WF Inflation Short Duration Bonds Fund, discuss the US consumer price index (CPI) data.

12/07/2017 - AXA IM’s Rosenberg Equities appoints Kathryn McDonald as Head of Sustainable Investing as part of their commitment to ESG integration

AXA Investment Managers’ (AXA IM) Rosenberg Equities today announces the appointment of Kathryn McDonald as Head of Sustainable Investing as part of their commitment to integrating ESG...
1, 2 ... 195  |

Look for a fund

> Advanced search

AXA IM Key Figures

Source: AXA Investment Managers

 
This website uses cookies to collect certain anonymous information when you visit our website (such as to measure and analyse information with respect to visits to our website, and use of our social media sharing tool). By pursuing your navigation on the website, you accept the use and installation of these cookies.